Icon of a company

Informace o společnosti

Prosíme, vyplňte co nejvíce informací, které nám pomohou lépe porozumět vaší společnosti a vašim potřebám v oblasti digitálního marketingu.

Section 1 • Question 1

Jaké je jméno Vaší společnosti?

Jak Vás můžeme kontaktovat?

Section 1 • Question 2

Jaké typy produktů nabízíte?

Section 1 • Question 3

Popište vaši cílovou skupinu zákazníků

Věk, pohlaví, apod.

Section 1 • Question 4

Máte již stálé klienty nebo jste nová společnost?

Section 1 • Question 5

Jaká řešení nabízíte svým klientům?

Section 1 • Question 6

Jaká je vaše konkurenční výhoda?

Co činí vaše podnikání jedinečným?

Section 1 • Question 7

Jak je vaše společnost zákazníky vnímána?

Section 1 • Question 8

Kde vidíte vaši společnost za tři roky?

Section 1 • Question 9

Prosím, uveďte stránku vaší společnosti.

Online marketing a management sociálních sítí

Naše služby v oblasti on-line marketingu zahrnují SEO, PPC kampaně, e-mailový marketing a on-line strategie. Sociální média vám pomohou navázat přímý kontakt s vašimi zákazníky. Díky sociálním sítím budete moci velmi efektivně propagovat svůj produkt a služby. Prosím, vyplňte co nejvíce informací, které nám pomohou lépe porozumět vašim potřebám v oblasti digitálního marketingu. V dotazníku se můžete kdykoliv vrátit na předchozí otázku a změnit svou odpověď. Pokud si některou z otázek nejste jistí, nechte pole prázdné.

Section 2 • Question 1

Jak se aktuálně daří vaší společnosti a jaká jsou vaše očekávání od digitálního marketingu?

Section 2 • Question 2

O jaké konkrétní služby máte zájem?

Section 2 • Question 3

Už jste někdy tento typ služeb vyzkoušeli?

Pokud ano, jaký byl výsledek?

Section 2 • Question 4

Co chcete na stránkách zlepšit?

Section 2 • Question 5

Jaký typ sociálních sítí je podle vás populární ve vašem odvětví?

Section 2 • Question 6

Má vaše značka nějaké sdělení, které je možno zobrazit prostřednictvím sociálních médií?

Section 2 • Question 7

Jaké online marketingové nástroje v tuto chvíli využíváte?

Section 2 • Question 8

Co byste si přáli zlepšit?

Ostatní informace

Prosím vyplňte co nejvíce informací, které nám poskytnou lepší pohled na vaše požadavky, rozpočet, očekávání a požadované výsledky. V dotazníku se můžete kdykoliv vrátit na předchozí otázku a změnit svou odpověď. Pokud si některou z otázek nejste jistí, nechte pole prázdné.

Section 3 • Question 1

Spolupracujete s PR agenturou?

Pokud ano, jaké činnosti pro vás vykonávají?

Section 3 • Question 2

Využíváte offline marketingu?

Například bannery, stojany, letáky apod. Pokud ano, uveďte příklady.

Section 3 • Question 3

Máte již účet na Google analytics?

Section 3 • Question 4

Jaký je Váš rozpočet pro tento projekt?

55000
Section 3 • Question 5

Kdy by měl projekt začít?

Section 3 • Question 6

Kdy chcete očekávat první výsledky?

Website Maintenance

We are currently processing to some maintenance on the website for few of hours. Therefore, it's possible that some functionalities do not work properly.